Behandeltraject

Behandeltraject

Als verwijzer wilt u graag dat werknemers de juiste zorg krijgen en hun werk snel kunnen oppakken. Bij ons hoeven werknemers niet lang te wachten. Ze kunnen direct bij ons terecht. Om uitval te verkleinen of te voorkomen, is het raadzaam om (dreigend) zieke werknemers tijdig te begeleiden. Dit kunt u doen door hen bij ons aan te melden.

Persoonlijk kennismakingsgesprek

Nadat u uw werknemer voor een behandeltraject heeft aangemeld, neemt onze zorgcoördinator contact met u op. Uw werknemer wordt uitgenodigd voor een intake bij MiCare Werkt en daarvan krijgt u een uitgebreid verslag met de mogelijkheden die wij als MiCare werkt kunnen aanbieden.

Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben, dan kunt u in overleg met de zorgcoördinator bijsturen en eventueel nieuwe doelen stellen. Wij bieden, indien gewenst, een werkhervattingsschema aan de werknemer die bij ons in behandeling gaat. Daarnaast wordt een persoonlijk portaal voor deze werknemer voor online communicatie beschikbaar gesteld.

Gedurende het gehele traject is de zorgcoördinator het vaste aanspreekpunt voor uw werknemer alsook voor u. De zorgcoördinator is steeds op de hoogte van het volledige behandelproces.

Behandelplan

Samen met uw werknemer stelt de zorgcoördinator een persoonlijk behandelplan op met haalbare doelstellingen. In dit behandelplan staat aangegeven welke behandeling wij voorstellen. Hierin is de duur, de werkhervatting en de specifieke doelen die gedurende de behandeling te bereiken zijn, vastgelegd. Dit plan wordt uitgebreid besproken met de werknemer en wordt naar u doorgestuurd samen met een eventuele offerte. Als u akkoord gaat met het door ons voorgestelde behandelplan en de offerte is akkoord, dan kan de behandeling voor uw werknemer van start gaan.

Behandeling

Wij werken samen met een interdisciplinair team, bestaande uit reconditioneringstherapeuten, zorgcoördinatoren, arbeidstherapeuten, psychologen, diëtisten en artsen. Met dit team kunnen we uw werknemer de juiste zorg bieden die hij/zij nodig heeft.

Middels reconditionering- en belastbaarheids-opbouwende programma’s bereiden we de werknemer voor op belastbaarheid in zijn werksituatie. De werknemer ontvangt onder andere een functionele belastbaarheidstraining met houdingsinstructies. Het mentale gedeelte bestaat uit cognitieve gedragstherapie en belasting-belastbaarheidstraining. Verdere invulling van het traject is maatwerk, waarbij gekeken wordt naar persoonlijke omstandigheden en werkomstandigheden.

Voor duurzaam herstel is het van belang dat de werknemer zijn belastbaarheid leert te begrijpen en leert om te gaan met moeilijke situaties. Duurzame reïntegratie heeft ook als kenmerk dat er waarde gerichte doelen zijn die ook na de reïntegratie van belang blijven voor de werknemer.

Resultaat

Een behandeltraject is een lichamelijk en geestelijk intensief proces. Om het meeste resultaat uit een behandeling te halen, is het noodzakelijk dat de stappen genoemd in het behandelplan binnen de juiste context worden uitgevoerd. Ook de oprechte betrokkenheid van u als van uw werknemer maken het verschil in het resultaat van de behandeling.


Enkele resultaten die u met een behandeltraject bij ons kunt behalen, zijn:

  • Beeldmerk MiCareUw werknemer is vitaler en daardoor beter inzetbaar.
  • Beeldmerk MiCareUw werknemer herkent stressfactoren en/of factoren die hun gezondheidsklachten kunnen beïnvloeden en weet hiermee om te gaan.
  • Beeldmerk MiCareHet arbeidsverzuim neemt af, waardoor ook de verzuimkosten afnemen.
  • Beeldmerk MiCareHet werk wordt snel en duurzaam hervat.
  • Beeldmerk MiCareBetrokkenheid tijdens het reïntegratietraject motiveert uw werknemers met als gevolg meer productiviteit.