Intake

Intake

Heeft u uw werknemer aangemeld voor een module of training, dan volgt er eerst een intakegesprek. Het intakegesprek is het eerste gesprek dat uw werknemer met de zorgcoördinator heeft. Tijdens dit gesprek kijkt de zorgcoördinator naar de hulpvraag. Uw werknemer krijgt vragen gesteld over zijn of haar gezondheid, werksituatie, klachten en het psychosociaal functioneren. Bovendien wordt uw werknemer gevraagd om een of meerdere vragenlijsten in te vullen.

Bekijk onze Intake-productbladen:

PDF-icoon                                             PDF-icoon

Mono-intake                                         Multi-intake                           

Het doel van een intake

Het doel van de intake is vaststellen wat de passende zorg en ondersteuning zijn die uw medewerker nodig heeft. Tijdens het intakegesprek brengen wij
de klachten en problemen zo goed mogelijk in kaart. Aan de hand van deze informatie stellen wij een behandelplan op waarna de behandeling kan starten.

Werknemers met enkelvoudige klachten worden uitgenodigd voor een mono-intake. Voorbeelden van enkelvoudige klachten zijn rug-, nek- en houdingsproblematiek, klachten aan hand, pols en schouder, enkelvoudige gewrichtsproblematiek en stressklachten. Bij een mono-intake heeft uw werknemer een gesprek met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator stelt uw werknemer vragen over zijn of haar klacht(en), het ontstaan hiervan, de ervaring hiermee alsook vragen over de werksituatie en het privéleven.

Werknemers met meervoudige klachten worden uitgenodigd voor een multi-intake. Meervoudige klachten zijn bijvoorbeeld chronische pijn, lichamelijke en mentale klachten en werkgerelateerde klachten. De klachten en symptomen van uw werknemer vallen binnen minimaal twee disciplines. Bij een Multi-intake heeft uw werknemer een gesprek met een zorgcoördinator en een arbeidspsycholoog.

Offerte

Vraag een offerte aan

Voorkom dat uw mensen langdurig uitvallen, neem op tijd actie!

Aanmelden

U kunt uw medewerker ook per
direct doorverwijzen voor een intakegesprek.
Vul hiervoor
het aanmeldformulier in en
mail dit naar info@micarewerkt.nl.

Aanmelden