Reactivering

Reactivering

De module Reactivering heeft als doel ondersteuning en begeleiding te bieden aan
mensen die door ziekte, letsel, operatie, ongeval of chronische pijn functieverlies of
vermoeidheid ervaren. Reactivering bevordert zelfmanagement. Uw medewerkers
leren hoe ze, fysiek alsook mentaal, het meest optimale uit hun situatie kunnen halen,
zodat zij een zo waardegericht leven kunnen leiden. Ze leren beter om te gaan met hun
ziekte of aandoening door nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en belemmeringen op
te heffen in het uitvoeren van hun werk, alsook door hun conditie te verbeteren en
daarmee hun vermoeidheid te verminderen.

Bekijk ons productblad Reactivering:

PDF-icoon

Reactivering                                     

Fysiek verzwakte of gedeconditioneerde werknemers?

Breng de conditie van uw werknemer weer op pijl!

Het doel van het traject Reactivering is ervoor zorgen dat cliënten hun conditie verbeteren en daarmee ook hun vermoeidheid verminderen.
Daarbij leren ze beter om te gaan met hun ziekte of aandoening. Bij het Reactiveringstraject zitten standaard de disciplines
arbeidstherapie en reconditioneringstherapie inbegrepen. De reconditioneringstherapeut voert het reactiveringstraject uit,
terwijl de zorgcoördinator de voortgang in de gaten houdt en hierover evalueert met uw medewerker, en indien gewenst, ook met u.

Het Reactiveringstraject kan aangevuld worden met opties, waaronder Omgaan met stress, Gezonde leefstijl, Assertiviteitstraining en/of Werkplekonderzoek.

Reactiveringstrajecten

Afhankelijk van de voorgeschiedenis van uw werknemer biedt MiCare Werkt een
reactiveringstraject van 8 of 12 weken. De duur van een reactiveringstraject is afhankelijk van de ernst van de klachten en van de conditie van uw werknemer. Cliënten in een
reactiveringstraject zijn gedeconditioneerd. Ze hebben een gebrek aan kracht en/of
energie, waardoor ze niet het maximale uit een werkdag kunnen halen. Hun conditie is
beneden het gemiddelde. Met de module Reactivering brengt u de conditie van uw
werknemer weer op pijl.

Offerte

Vraag een offerte aan

Voorkom dat uw mensen langdurig uitvallen, neem op tijd actie!

Aanmelden

U kunt uw medewerker ook per
direct doorverwijzen voor het Reactiveringstraject. Vul hiervoor het aanmeldformulier in en mail dit naar info@micarewerkt.nl.

Aanmelden