MiCare Werkt als samenwerkingspartner

Uw samenwerkingspartner

Samen bereikt u meer dan alleen. Daarom betrekken wij u, uw werknemer en eventueel andere partijen, zoals het UWV,
arbeidsjuristen, gemeenten en verzekeraars bij de behandeling. Dit werkt motiverend, maar is ook cruciaal voor het behalen van
succes. Daarnaast wordt met deze nauwe betrokkenheid eventuele vertraging in de werkhervatting voorkomen. Dit doen we door tijdig in te
spelen op mogelijke knelpunten of problemen die zich tijdens het reïntegratietraject voordoen. Samen zorgen wij ervoor dat uw
werknemer zo snel mogelijk en op een verantwoorde manier zijn of haar werk (volledig of gedeeltelijk) kan oppakken, eventueel
aangepast aan zijn of haar gezondheidstoestand. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een aanpassing van het takenpakket,
de werkplek, werkmethoden, de werkuren of meer begeleiding en aansturing.

Bij aanvang van het behandeltraject maakt de reïntegratiecoördinator afspraken met u over de frequentie en gewenste vorm van afstemming.

Goede samenwerking - teambinding