Werk & Reïntegratie

Werk & Reïntegratie

De module Werk & Reïntegratie (W&R) biedt ondersteuning en begeleiding bij reïntegratie, bij het voorkomen van verzuim en bij begeleiding op het werk. Mensen die langer dan 6 weken hebben verzuimd alsook mensen die klachten hebben met betrekking tot hun houdings- en
bewegingsapparaat of met hun psychische gesteldheid maar nog niet hebben verzuimd, komen
in aanmerking voor deze module. Wij begeleiden en ondersteunen deze mensen om hun werk op een snelle en verantwoorde manier weer zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren.

Bekijk onze W&R-productbladen:

PDF-icoon                                             PDF-icoon                                             PDF-icoon

W&R 8 weken                                        W&R 12 weken                                        W&R 16 weken

 Snel en verantwoord

Het doel van het traject Werk & Reïntegratie is ervoor zorgen dat mensen met beperkte enkelvoudige alsook complexe problematiek hun werk op een snelle en verantwoorde manier
weer kunnen oppakken. Bij het W&R-traject zitten standaard de disciplines reconditioneringstherapie, coaching/psychologie en arbeidstherapie inbegrepen. Afhankelijk van de klachten
kan in onderling overleg na het intakegesprek een aantal opties hieraan worden toegevoegd. Hierbij kunt u denken aan de modules Gezonde leefstijl, Omgaan met stress, Assertiviteitstraining,
Hand & Pols, Werkplekonderzoek en/of Reactivering.

W&R-trajecten

Dit traject is bedoeld voor werknemers met beperkte enkelvoudige problematiek
op fysiek vlak, zoals rug-, nek- en houdingsproblematiek; klachten aan hand, pols,
schouder of knie; postoperatieve problematiek; enkelvoudige gewrichtsproblematiek
of enkelvoudige/schone fractuur. Op psychisch vlak is er behoefte aan coaching
als begeleiding.

Dit traject is gericht op matig-complexe problematiek op fysiek vlak, zoals chronische pijn, meervoudige gewrichtsproblematiek of coping problematiek. De symptomen van uw werknemer kunnen tot behandelbare grootheden binnen minimaal twee disciplines worden teruggebracht. Op psychisch vlak heeft uw werknemer behoefte aan mentaal structurerend contact gericht op coping-problematiek.

Dit traject wordt aangeboden aan cliënten met complexe problematiek op fysiek vlak. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan chronische pijn; meervoudige gewrichts-
problematiek; kinesiofobie; zeer lage belastbaarheid; forse acceptatieproblematiek;
bijkomende behandelbare psychische klachten of beperkte cognitieve mogelijkheden. Op psychisch vlak heeft de cliënt behoefte aan psychologisch contact gericht op coping-problematiek en indien nodig, ook gericht op andere behandelbare psychische
componenten.

Offerte

Vraag een offerte aan

Voorkom dat uw mensen langdurig uitvallen, neem op tijd actie!

Aanmelden

U kunt uw medewerker ook per
direct doorverwijzen voor het Werk & Reïntegratietraject. Vul hiervoor het aanmeldformulier in en mail dit naar info@micarewerkt.nl.

Aanmelden