Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Een verkeerde houding of een niet optimale inrichting van de werplek kunnen op den duur gezondheidsklachten veroorzaken, met verzuim als gevolg. Om verzuim te voorkomen of terug te dringen is het belangrijk om tijdig passende maatregelen te nemen. Vaak kunt u met kleine aanpassingen en voorlichting verlichting bieden bij uw werknemers.

Een werkplekonderzoek is van toepassing op werknemer met lichamelijke klachten of met een verhoogde kans op lichamelijke klachten. De lichamelijke klachten kunnen ontstaan zijn door een verkeerde houding of beweging. Wij voeren zowel op kantoor als in uw werkplaats werkplekonderzoeken uit.

Bekijk ons productblad voor Werkplekonderzoek:

        Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek                                       

Wat houdt een werkplekonderzoek in?

Tijdens een werkplekonderzoek worden eventuele klachten geïnventariseerd en worden handelingen in kaart gebracht die klachten of beperkingen bij werknemers kunnen veroorzaken. Zo observeren wij de inrichting van de werkplek, de werkhouding van de werknemer en het bewegingsgedrag. Waar nodig, voeren wij aanpassingen op de werkplek direct door en bieden wij uw werknemer individueel advies op het gebied van ergonomie. Hierbij kunt u denken aan de instelling van de werkplek, het aanleren van nieuwe vaardigheden om bijvoorbeeld bepaalde spieren en gewrichten minder te belasten, de werkhouding, het gebruik van eventueel noodzakelijke hulpmiddelen alsook praktische handvatten voor een betere balans tussen inspanning en ontspanning.

Voorkom uitval van uw werknemers

Ons werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen en verminderen van gezondheidsklachten op de werkplek. Het onderzoek bestaat uit twee sessies. Tijdens de eerste sessie observeren wij de werkplek en maken wij, waar nodig, aanpassingen en tijdens de tweede sessie evalueren wij de gemaakte aanpassingen samen met u. Als werkgever ontvangt u een rapportage van onze bevindingen, conclusie en aanbevelingen. Een werkplekonderzoek kunt u per individuele werknemer alsook voor een groep werknemers aanvragen.

Uw voordelen

♥  U verhelpt en voorkomt gezondheidsklachten vroegtijdig;
♥  U vermindert het ziekteverzuim en daarmee bespaart u op kosten;
♥  U draagt zorg aan een beter werkklimaat;
♥  U verhoogt de productiviteit van uw werknemers;
♥  U ontvangt praktische handvatten en tips om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
Offerte

Vraag een offerte aan

Voorkom dat uw mensen langdurig uitvallen, neem op tijd actie!

Aanmelden

U kunt uw werknemer ook per
direct doorverwijzen voor een werkplekonderzoek. Vul hiervoor het aanmeldformulier in en mail dit naar info@micarewerkt.nl.

Aanmelden